Prečo je tvorba B2B contentu maratón a nie šprint

Tvorba contentu nie je šprint prakticky ani teoreticky. Tí, čo sa venujete vytrvalostnému behu, viete, že ak chcete dosiahnuť dobré výsledky, treba na sebe makať. Kreativita je v procese tvorby contentu mimoriadne dôležitá, nie však kľúčová. Čo znamená beh na dlhú trať v B2B marketingu? To isté, čo v športe. Netreba sa vzdávať, treba vydržať a výsledky prídu.

Medzi najnovšie trendy obsahového marketingu patrí:

 • Prednosť dostanú longform články pred shortform textami
 • Zapojenie inteligentných nástrojov do tvorby obsahu a jeho vyhodnocovania
 • Vytváranie dynamického obsahu pomocou databáz – cielenie na konkrétne publikum
 • Video obsah je čoraz populárnejší
 • Odporúča sa kombinovať rôzne typy obsahu, médií a foriem. Ideálne je prepájať obsah na sociálnych sieťach, blogu, webinároch a online vzdelávania. 

Prečo content marketing skutočne funguje 

Práve vytváranie inkluzívneho obsahu je jedným z najlepších spôsobov, ako pritiahnuť cieľové publikum na váš web či na obchodné stretnutie. Je to spôsob, ako premeníte príležitostných alebo náhodných konzumentov obsahu na dlhodobých platiacich zákazníkov. Vďaka kvalitnému obsahu budujete povedomie o značke vašej firmy alebo jej predstaviteľov. Prirodzeným spôsobom sa stávate expertami vo vašom odbore.

Podľa Content Marketing Institute je obsahový marketing strategický prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, ​​relevantného a konzistentného obsahu s cieľom pritiahnuť a udržať si jasne definované publikum – a v konečnom dôsledku viesť k dosiahnutiu zisku.

Podľa prieskumu drvivá väčšina obchodníkov používa obsahový marketing. V skutočnosti ho používa mnoho významných organizácií na svete, vrátane spoločností  P&G, Microsoft, Cisco Systems aj John Deere. Je pevnou súčasťou marketingovej stratégie aj v malých a stredných firmách na celom svete. Prečo? Pretože táto marketingová content stratégia funguje. 

Tvorba obsahu je náročný proces. Čo treba urobiť?

 • Zohľadniť v ňom všetky aspekty podnikania.   
 • Definovať účel vášho obsahu. 
 • Vymyslieť koncept pre vašu firmu alebo značku.
 • Nastaviť si project ownerov, rozdeliť úlohy v tíme a nastaviť procesy tvorby
 • Stanoviť merateľné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). 
 • Určiť cieľové publikum.
 • Trafiť celý súbor súvisiacich a relevantných kľúčových slov a fráz, ktoré používajú vaši klienti.
 • Vytvoriť redakčný kalendár s presným časovým harmonogramom, o čom budete písať .

Ťah na bránku

Najrýchlejší spôsob, ako tvoriť obsah, je jeho zverejnenie. Ľahká úloha? Veľa firiem a ich predstaviteľov zápasí s tým, že nevedia čo, ako a kedy komunikovať. Bojujú s časom aj témami. Najdôležitejšie je začať komunikovať. Aj keď možno nebude prvý post najlepší, ale aspoň bude. Pravdepodobne ho aj tak neuvidí toľko ľudí. Pozícia experta sa tvorí postupne. Dôležité je preniesť do obsahu každodennú realitu vašich klientov.. Aké sú ich najčastejšie otázky, námietky a problémy? Všetko zužitkujte.

Cieľové publikum rozhoduje

Keď začínate komunikovať na akomkoľvek médiu, zrejme nemáte ešte všetky potrebné informácie o publiku. Klienta treba najprv spoznať, zistiť, aké má potreby a želania a následne podľa toho nastaviť komunikáciu. Podľa reakcií sa dá zmeniť taktika, rovnako ako pri zápase. Vždy si môžete zobrať “oddychovku” a premyslieť ďalšie kroky. 

Cieľ: Neustále sa zlepšovať

Aj skúsení hráči majú svojich trénerov. Radia sa s nimi a podľa odporúčaní nastavia ďalšie kroky k úspechu. Ideálne je, ak sa na tréningu zúčastňujú viacerí experti. Skvele funguje, keď oddelenie marketingu spolupracuje s obchodným oddelením. Obchodníci majú totiž najlepšie inputy od reálnych zákazníkov a podľa nich dokážu marketéri správne nastaviť komunikáciu. 

Obchodník má prísť so situáciami, ktoré riešil s klientom na obchodných stretnutiach. Prípadne account manažér, ktorý má v starostlivosti klienta, by mal mať relevantné výstupy. Tie sú kľúčom k aktuálnym otázkam, ktoré si klient kladie na dennej báze. Práve z týchto otázok a príbehov klienta sa dajú vybrať dobré námety do headlinov webinárov, postov, článkov a lead magnetov.

Tvorba contentu skutočne nie je šprint. Často je nutné zdolávať prekážky. Podstatou je vydržať. Pokiaľ chcete mať skvelý výsledný maratónsky čas, treba sa pripraviť. Nezabudnite, že každý je dobrý v tom, čo trénuje. 

Veľa zdolaných prekážok pri tvorbe obsahu želá tím skúsených hráčok a hráčov Diametro 🙂

Prečítajte si aj:
Ako komunikovať benefity produktu a nie jeho vlastnosti

Value Proposition Canvas je užitočná metóda pre obchod aj marketing. Čítať viac

Ako prekonať bariéry a začať s tvorbou obsahu

Pred publikovaním obsahu na sociálnych sieťach a špeciálne pred LinkedIn-om Čítať viac