SPÁJAME BUSINESS CONSULTING S EXEKÚCIOU MARKETINGOVEJ AGENTÚRY, ABY SME POMOHLI AMBICIÓZNYM KLIENTOM INOVOVAŤ ODVETVIA

Čo robíme?

Väčšina vizionárov svoje nápady nikdy neprenesie do reality. Najčastejšie dôvody zlyhania nových projektov majú korene v tíme spolupracovníkov, nedostatočných informáciách o zákazníkoch a ich potrebách, neexistujúcom alebo nesprávne zvolenom modeli predaja, poddimenzovanom financovaní alebo absencii biznis modelu.

Našou prácou je klásť užitočné otázky, hľadať správnych ľudí, pomenovávať výzvy i riziká a premeniť šuflíkový nápad na skutočnosť.

 

 

BUSINESS CONSULTING

Pomocou workshopov a overených metodológií vám pomôžeme prekonať najčastejšie bariéry nových projektov.

1. Jasne sformulovaná vízia

Víziu dostaneme z vašej hlavy na papier. Vďaka konkrétnej a jasnej formulácií budete vedieť osloviť a nadchnúť kľúčových ľudí, ktorých potrebujete na vybudovanie projektu.

2. Biznis plán

Nadšenie často vedie k nedostatočnej príprave, preto sa na víziu a projekt spoločne pozrieme z rôznych uhlov pohľadu. Pripravíme biznis plán, vďaka ktorému budú jasné priority a pomenované kompetencie potrebné v tíme. Biznis plán vás pripraví na stretnutie s trhom aj investorom.

3. Pridaná hodnota pre zákazníkov

Chcete urobiť niečo výnimočné. Na to, aby bol váš projekt úspešný, musíte vaše nadšenie preniesť na zákazníkov. Pomôžeme vám definovať cieľové skupiny a pridanú hodnotu tak, aby zákazníci vedeli prečo vás potrebujú.

MARKETINGOVÁ EXEKÚCIA

Vďaka stratégií a sieti skúsených marketérov otestujeme a naškálujeme predajné scenáre, ktoré prinesú zákazníkov.

4. Návrh predajných scenárov

Popíšeme rozhodovací proces vašich zákazníkov. Na základe toho a pridanej hodnoty navrhneme predajné scenáre. Cieľom predajných scenárov je oslovovať na správnom mieste, v správnom čase a so správnym posolstvom.

5. Testovanie predajných scenárov

Exekúciu predajných scenárov zabezpečíme vďaka sieti marketérov, ktorí sa špecializujú na jednotlivé druhy kampaní. Cieľom je overiť funkčnosť predajných scenárov v praxi a nájsť tie, ktoré prinášajú výsledky.

6. Škálovanie predajných scenárov

Funkčné scenáre rozvíjame a hľadáme hornú hranicu toho, čo vedia priniesť. Scenáre, z ktorých sa stanú zásadné kanály predaja postupne odovzdáme do interného tímu, aby ste ich mali plne pod kontrolou a dokázali z nich získať ešte viac.

Kontaktujte nás