Budujeme dopyt
po B2B službách
a produktoch

online marketing
v b2B má zmysel

Ak ste B2B firma a nevyužívate online marketing prichádzate podľa štúdie od Accenture o 10 – 20% obratu. Väčšina firiem vie, že online marketing funguje, ale nevedia ako začať. Alebo ich stratégia neplní stanovené ciele. 

Preto pomáhame firmám vytvoriť alebo transformovať marketingové procesy tak, aby boli spojené s firemnými cieľmi a pomáhali ich plniť.

Ako vyzerá spolupráca s nami?

1. Stratégia

Spoznáme vás, vašu firmu, ciele, cieľovú skupinu a navrhneme stratégiu, ktorá vychádza z vašich firemných cieľov.

2. Realizácia

Poskladáme tím freelancerov, ktorí sú potrební pre navrhnutú stratégiu a koordinujeme práce v úzkej spolupráci s vami.

3. Odovzdávka

Fungujúce kampane a procesy, ktoré budujú dopyt po vašom produkte alebo službe odovzdávame do správy vášmu internému tímu.

kto sú naši klienti?

Urobte prvý krok k budovaniu dopytu po vašom B2B produkte alebo službe vďaka online marketingu.

TÍM

STANO MERC

Business Consultant
(co-founder)

Martin Šimo

Marketing Consultant
(co-founder)

Prihláste sa na bezplatnú
50 minútovú konzultáciu

Urobte prvý krok a zistite, ako môžete budovať dopyt po vašom B2B produkte alebo službe vďaka online marketingu.